O Ciapkowie

Pierwsze wzmianki o pracach nad lokalizacją schroniska dla zwierząt przy ul. Małokackiej pochodzą z 1964 roku. Dziesięć lat później Urząd Miasta Gdyni pozyskał 1,08 ha gruntów leśnych oraz 0,12 ha gruntów nieleśnych z państwowego gospodarstwa leśnego. Schronisko miało mieć charakter czasowy i powstać jedynie na okres 3 lat. Tymczasowa jego lokalizacja na skaju lasu, okazała się na tyle dobra, że postanowiono pozostawić
je tam na stałe, głównie dlatego, że położone było i nadal jest w dużej odległości od zabudowań mieszkalnych. Równocześnie psy i koty tam przebywające nie zakłócają spokoju mieszkańcom i same nie są narażone na stresujące sytuacje.

W 1998 r. została zaproponowana rozbudowa schroniska docelowo na 250 psów i 80 kotów, odłowionych z terenu Gdyni, Rumi i Redy. W planowanej inwestycji była budowa budynku administracyjno-socjalnego oraz pawilonu dla psów zdrowych.

Schronisko nie tylko pozostało we wskazanym miejscu do dziś, ale także zostało rozbudowane i zmodernizowane.
Na przestrzeni lat dobudowywano nowe boksy dla psów i remontowano już istniejące. Wybudowanie pawilonu socjalno-biurowego, kociarni
z pomieszczeniem magazynowym to tylko kilka z przeprowadzonych modernizacji obiektu. W roku 2006 Gdynia – w wyniku konkursu dla organizacji pozarządowych – powierzyła prowadzenie miejskiego schroniska Ogólnopolskiemu Towarzystwu Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals”.

Najkrócej w schronisku przebywają szczenięta i kocięta, młode psy, a także te mniejszych rozmiarów oraz w typie rasy. Zdecydowanie dłużej na adopcje czekają zwierzęta starsze i schorowane, na szczęście i te znajdują nowych opiekunów.
Kto przyjdzie do „Ciapkowa” po przyjaciela na dobre i na złe, raczej nie wychodzi już z pustymi rękoma.

Skip to content