OTOZ Animals – nasze działania

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals zostało założone 3 października 2001 roku i jest stowarzyszeniem działającym na podstawie Ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. Ustaw Nr 20 poz. 104 ze zm.).
OTOZ Animals uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000069730. Dzięki temu wszyscy, którzy chcą podarować naszym podopiecznym 1% swojego podatku, mogą nas wspierać.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. OTOZ Animals nie prowadzi działalności gospodarczej. Prowadzimy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdyni, Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Elblągu, Oświęcimiu,oraz Przytulisko w Dąbrówce koło  Wejherowa. Obecnie pod naszą opieką znajduje się ponad dwa tysiące zwierząt. To dla nich:
– organizujemy akcje adopcji bezdomnych psów i kotów
– prowadzimy działania związane z ochroną zwierząt gospodarskich
– interweniujemy w przypadkach okrucieństwa wobec zwierząt
– finansujemy zabiegi weterynaryjne ratujące życie bezdomnym zwierzętom po wypadkach komunikacyjnych oraz zwierzętom uratowanym podczas naszych interwencji
– kupujemy dobrą karmę, leki, szczepionki

Prowadzimy edukację humanitarną. Regularnie odwiedzamy szkoły i tłumaczymy dzieciom, że ból i strach zwierzęta odczuwają dokładnie tak samo jak my.
Nasz udział w pracach komisji sejmowych zaowocował przyjęciem przez Sejm nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt. Mamy nadzieję, że od nowego roku los wielu zwierząt sie zmieni.

Dziękując serdecznie za przekazane wpłaty 1% podatku, pragniemy poinformować Państwa działaniach na rzecz humanitarnej ochrony zwierząt podjętych przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Animals. Bez Państwa pomocy nie udałoby nam się zrealizować wielu działań:

  • W 2011 roku uratowaliśmy i znaleźliśmy nowe domy dla 4141 psiaków i 1465 kotów.
  • prowadzimy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdyni, Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Elblągu, Słupsku, Oświęcimiu, Ostródzie oraz Przytulisko w Dąbrowce koło Wejherowa. Obecnie pod naszą opieką znajduje się ponad dwa tysiące zwierząt.
  • kupujemy dla naszych podopiecznych dobrą karmę, leki, szczepionki, nowe ocieplone budy. Finansujemy zabiegi weterynaryjne ratujące życie bezdomnym zwierzętom po wypadkach komunikacyjnych oraz uratowanym podczas naszych interwencji.
  • budujemy nowe kojce oraz przeprowadzamy stałą modernizację w naszych sześciu schroniskach.
  • zmieniamy los psiaków podwórzowych, często przetrzymywanych całe życie na krótkich łańcuchach. Uratowaliśmy m.in. wychudzoną Furorę, która na szyi miała zaśrubowany łańcuch, głęboko wrośnięty w ciało.
  • pomogliśmy zalanemu schronisku w Kezmaroku na Słowacji. Nasi inspektorzy po otrzymaniu informacji o tragedii zawieźli na miejsce ponad 400 kg specjalistycznej karmy.
  • inspektorzy OTOZ Animals regularnie reagują w przypadkach złego traktowania zwierząt. W 2011 roku przeprowadziliśmy już ponad 1000 interwencji dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt. Powstały trzy kolejne inspektoraty w Tarnowie, Dębicy i Barlinku.

Nie zajmujemy się wyłącznie zwierzętami towarzyszącymi. Ratujemy również zwierzęta gospodarskie. Uratowaliśmy m.in. 11 wychudzonych i chorych koni ze skupu zwierząt rzeźnych w Woli Szczucińskiej. Dzięki ludziom, którym nie jest obojętny los zwierząt udało się znaleźć dla nich bezpieczne schronienie

Interweniowaliśmy również w gospodarstwie pod Elblągiem, skąd został zabrany wyziębiony i zaniedbany cielak. Dzidzia( tak ją nazwaliśmy) zamieszkała w zaprzyjaźnionym gospodarstwie gdzie będzie mogła cieszyć się życiem aż do późnej starości pod naszą opieką.

Regularnie odwiedzamy szkoły, i tłumaczymy dzieciom, że choć zwierzęta nie mówią, to ból i strach odczuwają dokładnie tak samo jak my! Nasz udział w pracach komisji sejmowych zaowocował przyjęciem przez Sejm nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt . Mamy nadzieję, że od nowego roku los wielu zwierząt się zmieni. We współpracy ze stowarzyszeniami ochrony zwierząt zorganizowaliśmy w Warszawie marsz poparcia dla nowelizacji Ustawy „Polskie zwierzęta proszą o głos na TAK” . Dziękujemy za pomoc . Liczymy na Państwa dalsze wsparcie , które świadczy o wrażliwości na potrzeby bezdomnych i cierpiących zwierząt.

Skip to content