Aktualności

Aktualizacja: Dziękujemy za udział w programie. Informujemy, że pula środków przeznaczonych na ten cel została wykorzystana.

Uwaga! W ramach programu bezpłatnej „Kastracji i Sterylizacji kotów właścicielskich” z terenu Miasta Gdynia na 2021 rok zachęcamy mieszkańców do składania wniosków.

Program jest w 100% finansowany ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Gdynia.

Informujemy, że mieszkańcy Gdyni mogą skorzystać z bezpłatnych zabiegów weterynaryjnych dla swoich kocich czworonogów. Serdecznie zachęcamy wszystkich mieszkańców do skorzystania bezpłatnego zabiegu kastracji/sterylizacji kota. Zabiegi będą wykonywane od 01.07.2021.

Uwaga! Ilość zabiegów jest ograniczona! Program będzie realizowany do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel.

Najbardziej oczywistą zaletą zabiegów kastracji zwierząt jest przeciwdziałanie ich rozmnażaniu i realny wpływ  na ograniczanie bezdomności. W polskich schroniskach na domy czeka ciągle ponad 100 tysięcy psów i kotów. W gdyńskim Schronisku dla zwierząt na nowy dom czeka około 150 kotów.

1. Celem zadania jest:

-Umożliwienie właścicielom kotów skorzystania z bezpłatnego zabiegu zapobiegającemu rozmnażaniu się należących do nich kotów;

– Popularyzacja najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia populacji zwierząt domowych;

– Zwiększenie liczby wysterylizowanych/wykastrowanych kotów na terenie miasta Gdynia;

– Zwiększenie świadomości właścicieli kotów domowych na temat odpowiedzialności za swoje zwierzęta i ich potomstwo;

2. Miejsce oraz zakres finansowania.

Zabieg sterylizacji i kastracji kotów właścicielskich wykonywany będzie w Gabinecie Weterynaryjnym przy Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni ul. Małokacka 3A.

Program będzie realizowany do wyczerpania puli środków przeznaczonych na ten cel. Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.

Finansowanie zadania obejmować będzie:

a) Wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie dożylnej,

b) Zapewnienie kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia kota z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,

c) Wizyty kontynuowania antybiotykoterapii i terapii p/bólowej w Przychodni Weterynaryjnej „Zwierzyniec” , ul. Korzenna 16 A w Gdyni do czasu, aż lekarz weterynarii zdecyduje o jego zakończeniu (najczęściej 4 dni po zabiegu).

d) Kaftanik pooperacyjny lub kołnierz dla kota.

Finansowanie zadania nie będzie obejmować:

a) przygotowanie zwierzęcia do zabiegu (np. odrobaczenie, szczepienie, odpchlenie),

b) opiekę stacjonarną po wykonanym zabiegu,

c) dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających np. z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzanie szwów), bądź wystąpienia uczulenia na szwy.

3. Warunki skorzystania z zabiegu:

a) Wypełnienie na miejscu lub drogą elektroniczną formularza zgłoszenia (w dwóch egzemplarzach) o wykonanie zabiegu. Zgłoszenie pobieramy ze strony internetowej Schroniska i Urzędu Miasta Gdynia. Informacji o programie można zasięgać na stronie www.ciapkowo.pl, www.gdynia.pl, Facebook schroniska, Biuletyn Informacyjny Miasta Gdynia „Ratusz”, pod numerem telefonu schroniska 58 622 25 52 w godz. 11.00 -17.00 (poniedziałek – piątek) oraz pod adresem mailowym schronisko@ciapkowo.pl

b) Udokumentowanie przez właściciela zwierzęcia uprawnienia do skorzystania z usługi, tj.zamieszkiwania na terenie Gdynia poprzez okazanie Karty Mieszkańca Gdyni https://konto.um.gdynia.pl/registration-steps.Wyrobienie Karty Mieszkańca Gdyni jest nieodpłatne.

c) Jeden właściciel może skorzystać z dofinansowania na zabieg kastracji lub sterylizacji jednego kota;

d) Posiadanie aktualnego szczepienia kota przeciwko chorobom wirusowym, koty powinny być zaszczepione nie później niż 14 dni, nie wcześniej niż rok przed operacją oraz jeżeli kot jest wychodzący aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie – Jedynym respektowanym dowodem jest wpis w książeczce zdrowia kota potwierdzony pieczątką lekarza weterynarii, przedłożony w dniu operacji;

e) Koty powyżej 8 roku życia muszą mieć wykonane badanie krwi (profil podstawowy) maksymalnie 2 tygodnie przed zabiegiem. Wyniki muszą być okazane lekarzowi weterynarii w schronisku w dniu umówionego zabiegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu zdrowia kota, lekarz zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania umówionego zabiegu;

f) Kwalifikacja zwierząt do programu odbywać się będzie zgodnie z kolejnością wpływania wniosków (data i godzina). W przypadku wykluczenia bądź rezygnacji, do udziału w akcji zakwalifikowane zostanie kolejne zwierzę z listy.

Zabieg wykonany będzie wyłącznie u kotów, które mają założoną książeczkę zdrowia;

a) Podpisanie oświadczenia przez właściciela kota w związku z wykonaniem zabiegu w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Ciapkowo, będącym miejscem narażonym na występowanie chorób zakaźnych, w szczególności kociego kataru i panleukopenii, że jest w pełni świadomy ryzyka zarażenia swojego kota, a w przypadku wystąpienia objawów chorób po zabiegu, zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do wykonującego zabieg. Właścicielowi zakażonego kota nie przysługuje darmowe leczenie ani zwrot kosztów leczenia.

b) Posiadanie własnego transportera dla kota.

4. Zalecenia, po wykonaniu zabiegu kastracji/sterylizacji: o jakich właściciel kota zostanie poinformowany przy składaniu wniosku o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji kota.

· Podczas zabiegu kotki nie mogą być w trakcie rui, jeżeli ruja wystąpiła należy odczekać około 2 miesiące;

· Przed zabiegiem nie należy karmić kota, zalecana jest minimum 12 godzinna głodówka;

· Podajemy tylko wodę do picia;

· Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń przed i pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii;

· Nie zdejmowania ubranka po zabiegowego przez 14 dni,

· Dla zachowania bezpieczeństwa należy dostarczyć kota na zabieg i po zabiegu we własnym, szczelnym i sprawnym transporterze przeznaczonym do przewozu kotów. W przypadku braku transportera kot nie zostanie zatrzymany na zabieg.

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Urzędu Miasta Gdynia.

Załącznik: WNIOSEK WŁAŚCICIELA KOTA O WYKONANIE ZABIEGU STERYLIZACJI/KASTRACJI KOTA NA KOSZT GMINY GDYNIA W 2021 ROKU, W RAMACH PROGRAMU „STERYLIZACJA I KASTRACJA ZWIERZĄT WŁAŚCICIELSKICH”


Skip to content